English  hrvatski  български  français  Deutsch  magyar  italiano  italiano  român  español  Türk

Projekt EwaGlos

Ilustrowany europejski słownik terminów z zakresu malarstwa ściennego i powierzchni architektonicznych

Punkt wyjścia
Specjaliści konserwatorzy coraz więcej podróżują, otrzymują też oferty umów w Europie. W podobny sposób zwiększa się również zainteresowanie społeczeństw dziedzictwem kulturowym i jego ochroną, o czym świadczy chociażby wzrost liczby odwiedzających prezentacje organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Niestety brak europejskich standardów terminologii z zakresu konserwacji/restauracji utrudnia upowszechnienie tej tematyki wśród ogółu społeczeństwa.

Cele
Konsorcjum siedmiu instytucji działających w siedmiu krajach Europy, z których każdy ma odmienne dziedzictwo kulturowe i w których mówi się różnymi językami – zamierza przy wsparciu partnerów i zewnętrznych ekspertów, posługujących się czterema kolejnymi językami, stworzyć bogato ilustrowany słownik. Będzie on zawierał hasła w postaci zwięzłych tekstów oraz ilustrujące je fotografie i szkice. Taki układ ma pomóc czytelnikom pokonać bariery językowe i przyswoić każdy termin. Słownik będzie powszechnie dostępny jako tanie wydawnictwo non profit, a także opublikowany do nieodpłatnego pobrania z Internetu.

Wybór zakresu
Słownik obejmie hasła z zakresu malarstwa ściennego i powierzchni architektonicznych, ponieważ właśnie terminologia tych dziedzin ma istotne znaczenie dla przeważającej części zasobu naszego dziedzictwa: budynków historycznych, ich powierzchni i dekoracji; to zupełnie inna dziedzina w porównaniu z muzeami i kolekcjami.

 

Mapa do pobrania (angielski, pdf, 837 KB)

Czas trwania: Listopad 2013 r. do września 2015

W ramach programu "Kultura 2007-2013",
Strand 1.2.1 - Projekty współpracy